Εγγραφή Μέλους

Νέα

Μπορείς να γίνεις μέλος του Σ.Δ.Υ.Ηρακλείου δωρεάν συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Εγγραφή

    *Δηλώνω ότι αποδέχομαι το καταστατικό του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ηρακλείου και επιθυμώ να εγγραφώ ως μέλος. Επίσης, είμαι υπεύθυνος/η να πραγματοποιώ τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που θα μου διασφαλίζουν την υγιή συμμετοχή στις δραστηριότητές του. ** Η ιστοσελίδα του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ηρακλείου συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και χρησιμοποιεί τα παραπάνω στοιχεία για δική του χρήση μόνο και για καλύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερομένου και επικοινωνία μαζί του. Ο Σύλλογος δεν παρέχει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους. Δηλώνω ότι συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων αποκλειστικά για τις παραπάνω ανάγκες του Συλλόγου.

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ


ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ


ΧΟΡΗΓΟΙ


ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Plugin by:aAM